Результати загальнообласного дослідження на тему:

 «Стан та використання краєзнавчих  фондів в бібліотеках області» Летичіською ЦБС.

  З метою всебічного і глибокого вивчення краєзнавчих фондів бібліотек Летичівська ЦБС включилась в загальнообласне дослідження «Стан та використання краєзнавчих фондів в бібліотеках області». Для цього було проведено анкетування читачів центральної районної бібліотеки і бібліотек – філіалів (міських і сільських), проаналізовано статистичні дані щодо роботи бібліотек в цьому напрямку. 

Анкетуванням охоплено:

  10 – респондентів – користувачів ЦБ.

  10 – міських

  10- сільських

Разом 30 анкет. Крім того відбулося опитування працівників бібліотек, які працюють з краєзнавчими фондами.

  Віковий діапазон опитаних складає від 17 до 60 років.

До групи респондентів увійшли: студенти, учнівська молодь, освітяни, медичні працівники, робітники, спеціалісти аграрного сектору, пенсіонери та інші. З опитаних 26% студенти, 25% – учнівська молодь, 10% - робітники, 20%- освітяни, 5% - медичні працівники, 14% - інші.

 

1.При запитанні «Чи задоволені Ви обсягом та повнотою

 краєзнавчих фондів» було одержано такі відповіді:

 

ЦБ

міські

сільські

так

5

2

3

ні

1

1

1

Частково 

4

7

6

 

2.Мотив звернення до краєзнавчих фондів бібліотек

 

ЦБ

міські

сільські

навчання

6

5

2

самоосвіта

2

2

3

наукова роб.

-

-

-

виробнича діяльн.

2

-

3

активне дозвілля

-

3

3

інше

-

-

2

 

3.Література якого характеру Вас цікавить:

 

ЦБ

міські

сільські

природничого

1

-

2

виробничого

-

-

2

економічного

-

1

3

медичного

2

1

-

художнього

1

1

2

релігійного

1

1

-

літературознавчого

та мовознавчого

2

1

1

мистецтво та спорт

1

-

-

видання універсального змісту

1

4

-

інше

-

1

-

 

4. Чи користуєтесь Ви періодичними виданнями для

пошуку краєзнавчої інформації?

 

ЦБ

міські

сільські

так

5

4

3

ні

2

-

1

частково 

3

6

6

 

5. Чи задовольняє Вас хронологічний склад фонду?

 

ЦБ

міські

сільські

так

8

5

4

ні

-

-

2

частково 

2

5

4

 

 

6. Чи задовольняє Вас тематичний склад

 краєзнавчогo фонду?

 

ЦБ

міські

сільські

так

5

2

1

ні

-

-

2

частково 

5

8

7

 

7. Чи користуєтесь Ви мережею Інтернет для пошуку

 краєзнавчої інформації?

 

ЦБ

міські

сільські

так

10

4

3

ні

-

5

4

інколи

-

1

3

 

8. Чи отримуєте Ви відмовлення на Ваш запит?

 

ЦБ

міські

сільські

так

4

5

8

ні

6

5

2

інколи

-

-

-

 

9. Освіта:

 

ЦБ

міські

сільські

вища

5

2

2

н/вища

1

-

1

середня

2

2

2

с/спец.

2

6

5

 

10. Стать:

 

ЦБ

міські

сільські

чоловіча

2

3

3

жіноча

8

7

7

 

11.Рід занять:

 

ЦБ

міські

сільські

студент

4

2

2

учнівська молодь

3

2

3

освітяни

-

3

3

мед. працівники

-

1

-

робітники

3

-

-

пенсіонери

-

1

1

інші

-

1

1

 

Склад краєзнавчих фондів:

Летичівська ЦБС   нараховує всього 19370 примірників

 краєзнавчих матеріалів.

   В тому числі:

ЦБС

ЦБ

ЦДБ

міські

сільські

19370

2403

839

1139

14989

      

За типологічним складом фонд, в основному, складається з книг та періодики. Він різногалузевий:

 

с/ політична

5770

природнича

529

технічна

161

економічна

180

с/ господарська

380

художнього

8808

релігійного

310

літературознавчого

та мовознавчого

1803

мистецтво та спорт

390

видання універсального змісту

987

Всього

19370

на українській мові

15080

на російській мові

4340

на іноземній мові

-

Краєзнавчий фонд комплектувався починаючи з 1950 по 2015 рік. З аналізу поступлень видно,що найбільша кількість  його надійшла в 90-х роках. Потім поступлення зменшились. Наприклад якщо в 1993 році надійшло 1356екземплярів, то в 2003 році 168. в 2006-2007рр. кількість поступлень вже збільшилась. Відповідно 621екз. і 589екз. В 2010році- 498 екз.; в 2011- 265 екз.; в 2012 – 256 екз.; в 2013р.- 484екз.; в 2014р. – 486 екземплярів. В основному література надходила з обмінно – резервного фонду обласної бібліотеки ім. М.Островського. Водночас результати вивчення засвідчили недостатню кількість краєзнавчих документів для задоволення запитів користувачів. Фонд системи бажає оновлення. Користувачі рекомендують поповнити книжкові фонди довідковою літературою, медичною, літературою про історію рідного краю, літературою періоду до 1917 року, про  фауну і флору Поділля та іншою.

Причина не доукомплектування – відсутність коштів.

Але з результатів опитування видно, що більшість читачів задоволена результатом обслуговування. На допомогу читачам створено в бібліотеках різні картотеки. В тому числі краєзнавчі, які ведуть всі сільські і міські бібліотеки. Центральна районна бібліотека веде зведену краєзнавчу картотеку. Матеріали розписуються регулярно і вливаються в день їхньої публікації.

Важливу роль у висвітленні різних аспектів бібліотечної роботи відіграє місцева преса: «Летичівська газета» є в бібліотеках підшивки «Провінції», які виписує кожна бібліотека системи і також обласні газети «Подільські вісті», «Хмельниччина», «Позиція», «Є! Сімейна газета», «Домашня газета» та інші.

Однак, задовольнити всі потреби читачів бібліотеки ЦБС не можуть навіть через мережу Інтернет. Задоволення потреб читачів залежить від фінансових можливостей бібліотек. Дане анкетування дало можливість бібліотечним працівникам критично оцінити свою роботу і виявити причини того чи іншого ставлення до стану та використання краєзнавчих документів.